Czarnobyl 1986

Prawa autorskie


EPILOG

Rankiem 19 sierpnia 1991r. stało się coś niedobrego. Wszystkie stacje radiowe i telewizyjne nadawały wyłącznie muzykę klasyczną. Telewizja jako pierwsza poinformowała o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Do Moskwy wkroczyły czołgi, a rolę rzekomo chorego Gorbaczowa przejął państwowy komitet pod przewodnictwem Gennadija Janajewa. Wśród członków komitetu był m.in. Oleg Bakłanow - szef militarno-przemysłowego kompleksu, który kiedyś funkcjonował pod kryptonimową nazwą Ministerstwa Przemysłu Maszyn Średnich (patrz: Prolog). Pucz trwał trzy dni i zakończył się kompletnym fiaskiem. Najpierw poparcia spiskowcom odmówił Gorbaczow, później posłuszeństwo wypowiedziała znaczna część wojska, a w końcu rozkazu szturmu na Biały Dom nie wykonała uderzeniowa grupa KGB (tzw. Grupa Alfa).

Dwa dni po załamaniu puczu w parlamencie miała miejsce słynna wymiana zdań:
- Towarzysze! Czy nie należałoby wydać dekretu o zawieszeniu działalności Rosyjskiej Partii Komunistycznej? - Jelcyn zawiesił głos.
Przeciwko zawieszeniu partii komunistycznej zaprotestował Gorbaczow:
- Byłby to błąd popełniony przez tak demokratyczną Radę Najwyższą i przez demokratycznego prezydenta Rosji.
Jelcyn go zignorował.
- Dekret został podpisany - oświadczył. - Nie stanowi on zakazu. Dekret zawiesza jej działalność... i można go zaskarżyć do sądu.


© Copyright Kano 2006. Strona istnieje od 21 marca 2006. Inne moje strony: Współczesna Poezja Polska  |  Dezyderata stat4u