Czarnobyl 1986

Prawa autorskie


MIASTO-WIDMO

Lalka

Bezludna Prypeć jest dzisiaj miasteczkiem duchów. Opuszczone mieszkania w betonowych blokach straszą pozostawionymi przez dzieci gumowymi lalkami, skrzypiącymi drzwiami, póżółkłymi rodzinnymi zdjęciami. Karuzele w nigdy nie otwartym wesołym miasteczku poruszają się sennie, napędzane cichym wiatrem. Ulica imienia Kurczatowa stoi porośnięta porostami, które potrafiły przystosować się do promieniotwórczego środowiska. Dom Kultury jest pusty.

Czarnobyl, miasto - widmo

© Copyright Kano 2006. Strona istnieje od 21 marca 2006. Inne moje strony: Współczesna Poezja Polska  |  Dezyderata stat4u